Nová Ves
nad Nisou

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Historie galerie

Historie Oblastní galerie Liberec je spjata se zrodem Severočeského muzea, které vzniklo v roce 1873 jako první muzeum svého druhu v českých zemích. Obrazová sbírka Severočeského průmyslového muzea, jak zněl nový název muzea od roku 1882, se zaměřením na výtvarné umění regionu byla v roce 1904 významně obohacena pozoruhodnou kolekcí více než dvou set děl, která muzeu věnoval Heinrich von Liebieg. Další významné akvizice přibyly v roce 1918 (grafická sbírka Dr. Antona Randy) a v roce 1927 (sbírka obrazů a kreseb Dr. Ferdinanda Blocha). V roce 1946 byla obrazová sbírka umístěna v bývalé novorenesanční vile Johanna Liebiega ml., postavené v letech 1870-1872 v bezprostřední blízkosti libereckého zámku. Toto faktické oddělení bylo právně potvrzeno v roce 1953. Od té doby Oblastní galerie Liberec prošla řadou administrativních změn, po poslední v roce 2001 se stala jedinou sbírkotvornou galerií – muzeem umění Libereckého kraje, jež podle počtu sbírkových předmětů patří k pěti největším galeriím v České republice. Mezi ostatními sbírkami vyniká nejenom kvalitní  kolekcí  českého umění 20. století, ale i přesahem do evropského umění, například do rakouského a německého malířství 19. století nebo do francouzské krajinomalby 19. století, kde disponuje mj. ojedinělým souborem obrazů Eugène Boudina, jenž patří mezi největší mimofrancouzské kolekce vůbec. Významné je rovněž zastoupení evropské grafiky od renesance po 18. století. Zajímavý a v určitém směru výjimečný soubor tvoří díla německy hovořících umělců v českých zemích.

 

Budova bývalého Liebiegova paláce, sloužící galerii dlouhých 67 let, se postupně - ač v minulosti prošla několika částečnými rekonstrukcemi - ukázala být nedostačující v několika ohledech. Díky úspěšnému završení projektu rekonstrukce a revitalizace budovy bývalých Městských lázní se galerii se podařilo získat sídlo, které vyhovuje přísným evropským standardům na uchovávání a vystavování uměleckých děl a kde je pro návštěvníky připravena řada nových služeb, kromě komfortního zázemí také knihovna a badatelna. Exkluzivní a také trochu avantgardní výstavní prostory mohou být příležitostně využity i pro jiné kulturní a společenské akce, to vše na velkorysém prostoru čtyř podlaží. Oblastní galerie Liberec s aktuálním vizuálním stylem se stává moderní institucí pro 21. století!

Výstavní program

Galerie pokračuje v bohaté výstavní činnosti. Vedle okruhů, jimž se věnovala i v minulosti, jako je např. umění spjaté s libereckým regionem nebo s Euroregionem Nisa, vedle výstav starého, staršího moderního a současného umění, se chce do budoucna nově věnovat i architektuře, fotografii, novým médiím a site-specific art. Za tímto účelem vznikla Fotogalerie NIKA a speciální prostor Galerie SET.  Snahou je také periodicky představovat jednoho zahraničního umělce prostřednictvím většího výstavního projektu. Zvláštní důraz bude galerie klást na výstavy představující umění německy mluvících autorů 1. poloviny 20. století v Čechách. Cílem galerie je prezentovat různé fasety umění způsobem přívětivým pro širokou veřejnost.

STÁLÉ EXPOZICE

Na vlnách umění

Didakticky a chronologicky koncipovaná stálá expozice umění z českých zemí od raného novověku po současnost představuje průřez malířskou a sochařskou tvorbou bohatého sbírkového fondu Oblastní galerie v Liberci. Vznik nejstarších vystavených děl spadá do doby kolem roku 1500. Baroko je zastoupeno drobnými zátišími, oproti tomu století 19. realistickou i romantickou krajinomalbou. Století 20. s jeho nespočtem „ismů“ zaujímá největší část vymezeného prostoru a představuje nenahraditelná mistrovská díla v kontextu doby jejich vzniku. Koncepce expozice druhé poloviny 20. století je založena na významných letopočtech politických dějin naší země. V souladu s dějinným vývojem jsou zmíněna zásadní jména umělců, připomenuty všechny důležité tvůrčí směry a ukázány nejdůležitější momenty ve vývoji českého výtvarného umění. Expozice zároveň reflektuje složení sbírky galerie. Umění po roce 1945 je prezentováno na největším prostoru. Smyslem expozice je ukázat průřez vývojem výtvarného umění v českých zemích, s jeho hlavními proudy i dobovými anomáliemi.

REPRODUKCE:

Jan Kašpar Hirschely, Krajina s lebkou „Vanitas“, 1727

V cizojazyčné verzi použijte tuto formu jména:

Johann Caspar Hirschely, Krajina s lebkou „Vanitas“, 1727

Jan Vojtěch Angemayer, Zátiší s ptáky a kapesním nožem, 1. pol. 18. století

V cizojazyčné verzi použijte tuto formu jména:

Johann Adalbert  Angermayer, Zátiší s ptáky a kapesním nožem, 1. pol. 18. století

Wilhelm Riedel, Večerní krajina s lovcem, 1858

Antonín Slavíček, Stromovka, 1907

Bohumil Kubišta, Polibek smrti, 1912

Alois Wachsman, Z Oidipova cyklu, 1934

Kamil Lhoták, Vstříc osudu, 1948

Zbyšek Sion, Apokalyptická kobylka, 1964–1966

Vladislav Mirvald, Kontinuální válce, 1967

Věra Janoušková, Gesto, 1982

Květa Pacovská, Červený čtverec, 1990

Heinrich von Liebieg, sběratel a mecenáš

Heinrich von Liebieg (1839–1904) patřil k druhé generaci známých libereckých textilních průmyslníků. Kromě podílu na vedení rodinné firmy se již od svých mladých let věnoval uměleckému sběratelství. Tuto svou zálibu zúročil i systematickou prací pro liberecké muzeum, kde se angažoval jako poradce, donátor, nákupčí a čestný kurátor. V testamentu z roku 1904 odkázal rodnému městu Liberci a jeho institucím vedle své sbírky obrazů, patřící k nejlepším soukromým kolekcím v tehdejší rakousko-uherské monarchii, také řadu finančních nadací, nemovitostí a cca 2500 umělecko-řemeslných předmětů. Nejvzácnější obrazy 19. století, které ve svých sbírkách spravuje liberecká galerie, pocházejí především z tohoto odkazu.  Jedná se o obrazy rakouské, německé a francouzské provenience, které doposud byly představeny na půdě galerie pouze v rámci národnostních celků. Teď poprvé jsou vystaveny jako celek a doplněny o umělecko-řemeslné předměty rovněž ze sběratelova odkazu, které zapůjčilo Severočeské muzeum v Liberci. Koncepce expozice tematicky rozdělené do šesti oddílů představuje osobnost sběratele a jeho sbírku ve světle lyrického realismu a historismů. 

REPRODUKCE:

Eugène Boudin, Deauville, Vnitřní přístav, 1886

Franz von Defregger, Dívčí hlava, kolem 1889

Ernest Meissonier, Stráž, 1857

Narcisse Virgilio Díaz de la Peña, Bouřlivá krajina, 1872

August von Pettenkofen, Maďarský trh na nádobí, kolem 1874

Eugen Jettel, Měsíční krajina s větrníky, 1884

Wilhelm Leibl, V ateliéru, 1872

Zlatý věk nizozemské malby

Pojem nizozemské umění zahrnuje tvorbu jak provincie severní (dnešní Nizozemsko), tak i jižní (dnešní Belgie, jejíž umění se označuje jako flámské). Největším přínosem tohoto umění je rozkvět takových druhů malířství, které byly v Itálii označeny jako pittura minore, nižší (doslova menší) malířský druh. Takto se označovala hlavně krajinomalba, ale někdy i zátiší a žánrové malířství. A právě tito „malí mistři“, jak bývají často označováni, položili obdivuhodné základy realismu ve světovém měřítku. Liberecká sbírka vznikla v 60. letech 20. století zásluhou tehdejší ředitelky galerie Hany Seifertové. Jedná se o zajímavou kolekci s podmanivou atmosférou, která v jedné linii reprezentuje ukázky jednotlivých malířských druhů a žánrů, v druhé připomíná hlavní centra nizozemského malířství, jako byla města Haarlem, Amsterodam, Antverpy a další. Historické obrazy jsou ozvláštněné soudobou parafrází.

REPRODUKCE:

Jan Davidsz. de Heem, Zátiší s knihami a lebkou, 1629

Elias van den Broeck, Květiny v lesním podrostu, 1690-1705

Jan Jansz. van de Velde, Zátiší s poháry, hrozny a vlašskými ořechy, 1639

Wouter Knijff, Pobřeží moře se zámkem a loděmi, 1645

Vincent Sellaer, Svatá rodina s Janem Křtitelem a Alžbětou a Zachariášem, kolem pol. 16. stol.

LEKTORSKÉ CENTRUM

Lektorské centrum Oblastní galerie Liberec nabízí školám, školkám i veřejnosti doprovodné programy ke krátkodobým výstavám a stálým expozicím a řadu vzdělávacích a zájmových aktivit. Workshopy, výtvarné a animační programy pro školy, školky a zájmové skupiny, přednášky, výtvarné kurzy atd. jsou určeny všem, kteří mají zájem o bližší nahlédnutí do výtvarného díla. Součástí nabídky je stálá interaktivní expozice nazvaná „Buď v obraze“, kde mají hraví návštěvníci, a především děti možnost aktivně trávit čas.

Grand Prix architektů 2014 získala přestavba městských lázní v Liberci na galerii, jejímž autorem je ateliér SIAL. Budovy lázní z přelomu 19. a 20. století architekti ještě doplnili depozitářem. Mezinárodní porota, která projekt vybrala jako vítězný z 69 přihlášených do soutěže, ocenila, že autorům se podařilo udržet "vztah historického a nového v žádoucí rovnováze".

Filmy, které se v Oblastní galerii (lázních) natáčely

Hitler, vzestup zla

Další informace

Datum vložení: 14. 7. 2015 13:22
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2015 13:22
Autor: Správce Webu

Turistika

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

P9233753.JPG