Nová Ves
nad Nisou

Platby

Platby za svoz komunálního odpadu v roce 2022

popelnice 120 l 1 x týdně 3 168
popelnice 120 l 1 x za 14 dní 1 584
popelnice 60 l 1 x týdně 1 584
popelnice 60 l 1 x za 14 dní 792
pytel   70 

 

Poplatek můžete uhradit najednou nebo v pololetních splátkách na č.ú. 989498399/0800 (variabilní symbol číslo popisné vašeho domu) nebo v hotovosti na obecním úřadě, nejdříve však 1.1.2022..

Pokud vlastníte trvale neobývaný objekt - chalupu apod. je minimální poplatek 198Kč za rok (tedy 30litrů/měs = 198,-Kč za rok). I nadále si můžete přikoupit pytle na odpad v obchodě s potravinami nebo zvolit variantu s popelnicí. 

 

Poplatek ze psa

První pes jednoho držitele 120 Kč

Druhý a každý další pes jednoho držitele 200 Kč

Držitel psa, jež je osoba starší 65 let, platí 60 Kč za prvního psa ročně a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč ročně.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Obecní úřad

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vystoupení Novovesánku v kostele