Nová Ves
nad Nisou

Platby

Platby za svoz komunálního odpadu v roce 2021

Nádoba

Četnost vývozů

Cena za jedn./rok

Popelnice 110/120 litrů

1x týdně

2.560,-

Popelnice 110/120 litrů

1x za 14 dní

1.856,-

Popelnice 110/120 litrů

Kombinovaný vývoz

2.248,-

Popelnice 60 litrů

1x za 14 dní

1.248,-

Popelnice 110/120 litrů - léto

1x týdně (5. - 9. měsíc)

1.146,-

 Pytel na netříděný odpad

  68,-

 

Platbu za popelnici můžete uhradit najednou nebo v pololetních splátkách na č.ú. 989498399/0800 (variabilní symbol číslo popisné vašeho domu) nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Úhradu proveďte mezi 1.1. a 28.2.  a mezi 1.6.  a 31.7.  (pro druhé pololetí).

Od roku 2009 uzavíráme smlouvy pouze s občany, nikoliv s firmami a podnikateli. Pro rok 2021 není nutné uzavřít nové smlouvy.

Poplatek ze psa

První pes jednoho držitele 120 Kč

Druhý a každý další pes jednoho držitele 200 Kč

Držitel psa, jež je osoba starší 65 let, platí 60 Kč za prvního psa ročně a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč ročně.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Obecní úřad

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

P9233753.JPG