Nová Ves
nad Nisou

Územní plán

Obec Nová Ves nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Na žádost obce pořídilo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Nová Ves nad Nisou. Zastupitelstvo obce Nové Vsi nad Nisou rozhodlo o vydání územního plánu dne 25. 5. 2015 usn. č. 23/5/2015 na svém 5. zasedání ZO. Územní plán Nová Ves nad Nisou nabývá právní moci dne 19. 6. 2015.

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres šírších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Náhled na původní mapy před aktualizací

http://www.geosense.cz/geoportal/nova-ves-nad-nisou/

Obecní úřad

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DSC04392_750.jpg