Nová Ves
nad Nisou

Evropské výtvarné centrum Sněženka

Evropské výtvarné centrum Sněženka

Evropské výtvarné centrum Sněženka

Projekt Výtvarného centra se věnuje zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným dětem. Jejich život je ztížen omezeními, svých cílů tedy většinou nedosáhnou bez vnější pomoci. Nemají vždy možnost zabývat se činností, která by je uspokojovala. Přitom je pro jejich vývoj důležité, aby dosahovaly hmatatelných výsledků. Kdo pozná v dětství úspěch a dobrý pocit z vykonaného díla, bude k obdobným prožitkům směřovat i později. Společnost nebere vždy tyto děti jako rovnocenné partnery a nerozumí jim. Mnozí k handicapovaným zaujímají vyhýbavý postoj. I tento problém se snažíme řešit.

Prostřednictvím výtvarné činnosti pomáháme dětem nalézt pozitivní vztah k životu a vnitřní uspokojení. Chceme, aby pochopily důležitost vlastní iniciativy pro vstup do života. Prostřednictvím obrázků a keramických výrobků přibližujeme také lidem nelehký život těchto dětí. To je důležité, protože řešení problematiky nespočívá jen ve financích, ale též ve vstřícném postoji veřejnosti. Možnost zapojení do společnosti a vnitřní naplnění jsou nezastupitelné.

Děti jezdí do našeho centra na relaxační pobyty, většinou týdenní. Sněženku provozuje občanské sdružení Unikátní projekty, nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Centrum funguje díky podpoře sponzorů, nadací a státu. Díky nim se nám daří držet ceny pobytů na přijatelné úrovni.
Snažíme se, aby se při pobytech ve Sněžence setkávaly postižené a zdravé děti, aby pod vedením výtvarníků získávaly zkušenosti v samostatné tvorbě. Centrum se nachází v přírodě, je tu pohodová atmosféra a režim přizpůsobený potřebám dětí. To vše podporuje motivaci k tvorbě a napomáhá k tomu, aby se tu děti cítily dobře. Z obrázků a výrobků, které děti vytvoří, děláme výstavy a kalendáře.

Významným cílem centra je aktivace osobnosti dětí. Snažíme se rozvíjet jejich potenciál a tvořivost. Pomáháme jim nalézt místo v životě tak, aby to odpovídalo jejich schopnostem, nadání a předpokladům. Pokoušíme se pomoci nést dětem jejich ztížený osud, snažíme se umožnit jim prožít pocit úspěchu.

První etapu provozu Centra jsme zahájili v listopadu 1998 za přítomnosti MUDr. Jiřího Jedličky, prasynovce zakladatele pražského Jedličkova ústavu. Výtvarné centrum zpočátku pracovalo v poloprovozu. Nebyl zde výtah, chyběla bezbariérová sociální zařízení, ubytování apod. I přesto mělo Centrum konkrétní výsledky: organizovalo výstavy, prezentovalo dětskou tvorbu, částečně probíhaly i výtvarné pobyty. Situace se změnila v roce 2002, kdy jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci budovy. Přibyl výtah a sociální zařízení, vnitřní prostory se dočkaly bezbariérovosti, došlo k rekonstrukci topení, vody apod. V roce 2003 jsme zahájili plný provoz.

V roce 2014 město získalo dotaci na zateplení budovy. To by mělo proběhnout v letošním roce.

Další informace

Datum vložení: 14. 7. 2015 13:22
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2015 13:22
Autor: Správce Webu

Turistika

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Novoveská pouť na Teprberku 2015 9