Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
488 880 852
488 880 851
724 321 724

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Knihovna

Obecní knihovna se nachází v budově základní školy.

 

Otevírací doba:

pondělí 16:00 - 18:00 hod.
středa 16:00 - 18:00 hod.

knihovnanovavesnadnisou@seznam.cz

Provoz knihovny v budově školy je dočasně přerušen. Děkujeme za pochopení.

 

ROZHLEDNA NISANKA

Rozhledna Nisanka

Katastrální mapy

Firmy v obci

EUROREGION NISA

logo

LIBERECKÝ KRAJ

logo

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, oznámení a výběrová řízení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška 6/10 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné tech. zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku z pobytu 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psů 11.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o poplatku z užívání veřejného prostranství

příloha č. 1

příloha č. 2

11.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o poplatku ze vstupného 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška 3/08 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves n.N.

29.03.2008

Obecně závazná vyhláška 2/08 - zrušuje vyhlášku 2/1991 o zákazu vypalování staré trávy a vyhlášku 1/1999 o čistotě a pořádku v obci

29.03.2008

Obecně závazná vyhláška 1/08 - požární řád

29.03.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 O závazných ukazetele územního plánu obce Nová Ves nad Nisou 10.11.2005
Obecně závazná vyhláška 1/05, která ruší Vyhlášku 2/93 o úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

04.02.2005

Obecně závazná vyhláška 8/04, která ruší OZV č.2/04 o komunálních odpadech

01.06.2004

Obecně závazná vyhláška 1/02 - řád veřejného pohřebiště

17.12.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 29.5.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o odpadech 3.10.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu 3.10.2016
Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu 19.5. 2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o nočním kliodu  29.5.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu

1.4.2019

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Usnesení

Datum

   
Usnesení z ustavujícího zasedání 2014 24.11.2014
Zápis z 1. řádného jednání ZO, konaného dne 15.12.2014 5.1.2015
Zápis z 2. řádného jednání ZO, konaného dne 22.12.2014 9.1.2015
Zápis z 3. řádného jednání ZO, konaného 9.3.2015 17.3.2015
Zápis z 4. řádného jednání ZO, konaného dne 27.4.2015 30.4.2015
příloha č. 1 k zápisu 30.4.2015
příloha č. 2 k zápisu 30.4.2015
příloha č. 3 k zápisu 30.4.2015
příloha č. 4 k zápisu 30.4.2015
příloha č. 5 k zápisu 30.4.2015

Zápis z 5. řádného jednání ZO, konaného dne 25.5.2015

příloha č.1 k zápisu

13.6.2015
Zápis z 6. řádného jednání ZO, konaného dne 22.6.2015 13.6.2015
Zápis z 7. řádného jednání ZO, konaného 17.8.2015 22.9.2015

Zápis z 8. řádného jednání ZO, konaného dne 30.9.2015

příloha č.1 a č.2 k zápisu

13.9.2015
Zápis z 9. řádného jednání ZO, konaného dne 23.11.2015 23.12.2015

Zápis z 10. řádného jednání ZO, konaného dne 21.12.2015

příloha č.1

23.12.2015

Zápis z 11. řádného jednání ZO, konaného dne 22.2.2016

příloha č. 1 k zápisu

příloha č. 1 k zápisu

2.3.2016

Zápis z 12. řádného jednání ZO, konaného dne 25.4.2016

Příloha č. 1, 2, 3 a 4 k zápisu

4.5.2016
Zápis z 13. řádného jednání ZO, konaného dne 9.5.2016 13.5.2016

Zápis z 14. řádného jednání ZO, konaného dne 23.5.2016

Příloha č. 1 k zápisu

Příloha č. 2 k zápisu

30.5.2016

Zápis z 15. řádného jednání ZO, konaného dne 27.6.2016

příloha č. 1 k zápisu

29.9.2016

Zápis z 16. řádného jednání ZO, konanéhgo dne 26.9.2016

příloha č. 1 k zápisu

3.10.2016
Zápis z 17. řádného jednání ZO, konaného dne 28.11.2016 16.1.2017
Zápis z 18. řádného jednání ZO, konaného dne 23.1.2017 1.2.2017

Zápis z 19. řádného jednání ZO, konaného dne 27.2.2017

příloha č. 1 k zápisu

10.2.2017

Zápis z 20. řádného jednání ZO, konaného dne 24.4.2017

Příloha č.1 a příloha č.2

5.5.2017
Zápis z 21. řádného jednání ZO, konaného dne 29.5.2017 25.9.2017
Zápis z 22. řádného jednání ZO, konaného dne 28.6.2017 25.9.2017
Zápis z 23. řádného jednání ZO, konaného dne 25.9.2017 5.10.2017

Zápis z 24. řádného jednání ZO, konaného dne 23.10.2017

příloha č. 1 k zápisu

27.10.2017

Zápis z 25. řádného jednání ZO, konaného dne 27.11.20107

příloha č. 1 k zápisu

18.12.2017

 

Zápis z 26. řádného jednání ZO, konaného dne 19.2.2018 28.2.2018

Zápis z 27. řádného jednání ZO konaného dne 28.3.2018

příloha č. 1 k zápisu

9.4.2018

Zápis z 28. řádného jednání ZO, konaného dne 28.5.2018

příloha č. 1 k zápisu

příloha č. 2 k zápisu

příloha č. 3 k zápisu

4.6.2018
Zápis z 29. řádného jednání ZO, konaného dne 6.8.2018 20.8.2018
Zápis z ustavujícího jednání ZO 11.12.2018

Zápis z 1. řádného jednání ZO, konaného dne 19.12.2018

příloha č. 1

příloha č. 2

7.1.2019

Zápis z 2. řádného jednání ZO, konaného dne 18.3.2019

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č.4

 

 

18.3.2019

 

Zápis z 3. řádného jednání ZO, konaného dne 27.5.2019

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

4.6.2019
Zápis z 4. řádného jednání ZO, konaného dne 11.6.2019 12.6.2019

Zápis z 5. řádného jednání ZO, konaného dne 11.9.2019

Příloha č. 1 k zápisu

12.9.2019

Zápis z 6. řádného jednání ZO, konaného dne 9.10.2019

příloha č. 1 k zápisu

příloha č. 2 k zápisu

3.12.2019
Zápis ze 7. řádného jednání ZO, konaného dne 2.12.2019 9.12.2019

Oznámení

 

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky?filter%5B__persistent_token__%5D=54732ace5a052&filter%5Blimit%5D=25&m=xenorders&h=order&a=list&filter%5Bkeyword%5D=&filter%5Borganization_ico%5D=00262498&filter%5Borganization_name%5D=&filter%5Bid_cpv_main_code%5D=%5B%5D&filter%5Bsearch%5D=Hledat&filter%5BuseExtendedFilter%5D=0

 

 

 

 

 

 

A picture